تاریخچه نویدکاریز – Copy

نیاز جامعه امروز بشری الزام دستیابی به یک زبان مشترک را در عرصه های گوناگون زندگکی معین و مشخص می کند.ما نیز به جهت تقویت مبانی ارتباطات فنی،برآنیم تا به دور از حاشیه پردازی های مخل ، به منظور دستیابی به یک زبان فنی_تولیدی مشترک و تحریر مجموعه ای در این زمینه اقدام کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

در حال بارگیری کپچا...